دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

در این بخش متخصصین دندانپزشکی کودکان و نوجوانان، یعنی بچه های از 3 سال تا 15 سال را معاینه و در صورت نیاز درمان می کنند. البته در مورد کودکان با سنین کمتر بویژه در محدوده سه تا پنج سال، غالبا پس از معاینه کودک در بخش در صورت عدم همکاری بیمار جهت درمان و قبول والدین، بیمار جهت انجام درمان به بخش دندانپزشکی تحت بیهوشی و آرام بخشی راهنمایی و ارجاع می شود.

پزشکان این دپارتمان

 دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

دکتر دنیا علی نژاد

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

درخواست وقت ملاقات
 دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

دکتر عطیه احسانی

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

درخواست وقت ملاقات