درمان پزشکی

راهنما اضطراری

متخصصان پزشکی

پزشکان واجد شرایط


معرفی مرکز

کلینیک دندانپزشکی

یکی از اصول مدیریت مرکز که بر پایه ارتباط با بیمار بنا شده، ایجاد یک ارتباط موثر و نتیجه‌گرا از لحظه پذیرش تا درمان کامل است. هدف نهایی مرکز دندانپزشکی جهاد دانشگاهی ایجاد ارتباط موثر با بیمار، رضایت‌مندی و وفادارسازی او است.
مرکز دندانپزشکی یکی از مراکز درمانی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران است. جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی یکی از واحدهای جهاددانشگاهی فعال در سراسر ایران است.
کلینیک دندانپزشکی جهاد دانشگاهی دارای محیطی آرام در دو بخش مجزا برای اطفال و بزرگسالان، در حال خدمت‌رسانی به مردم عزیز است.
دندانپزشکی جهاد دارای ۱۳ یونیت است. این دندانپزشکی مجهز به سیستم استریلیزاسیون پیشرفته (اتوکلاو B) و اتاق CSR است.

آنچه بیماران ما می گویند